Wereldwijnproductie naar laagste niveau in 60 jaar

Extreme weersomstandigheden hebben op het zuidelijk halfrond en enkele andere belangrijke wijnlanden voor een sterke daling van de productie geleid. Twee belangrijke Europese wijnlanden, Italië.en Spanje hebben t.o.v. 2022 met een sterke daling van hun productie te maken door meeldauw en droogte.

Frankrijk is nu de grootste wijnproducent ter wereld met een stijging van het volume net boven het 5-jaar gemiddelde. Het volume van de oogst in de Verenigde Staten wordt hoger verwacht t.o.v. 2022 en boven het gemiddelde van de laatste jaren. Uitzondering is Nieuw-Zeeland met een hogere productie boven het gemiddelde van vijf jaren.


Op basis van de cijfers van 94% van 29 wijnproducerende landen, zal het volume van de wereldproductie waarschijnlijk op 241 miljoen hectoliter uitkomen, 7% lager dan het gemiddelde. De verwachte opbrengst is lager dan de historische kleine oogst in 1961. Klimaatomstandigheden zoals vorst, zware regenval, en droogte hebben grote invloed in de wereld gehad. In een situatie waarin de wereldconsumptie lager is geworden en de voorraden zijn opgelopen kan de verwachte situatie in de productie voor een meer evenwichtige wereldmarkt zorgen. Overzicht OIV: klik hier

Reacties