Vloert de ‘schijf van vijf’ de campagne ‘WIM’?

wim

Het ziet er naar uit, dat de met veel tamtam op 8 oktober vorig jaar aangekondigde campagne ‘WIM-Wine in Moderation’ door het advies van de ‘Schijf van 5’ (geen wijn drinken) in de koelkast is gezet. Op de site van KVNW staat het logo van WIM niet meer prominent op de voorpagina en veel leden hebben het logo ook niet meer op hun site. Op de site van de KVNW staat nog wel  het persbericht. De speciale website van WIM  is nog wel online. De KVNW was niet bereikbaar voor commentaar. Een email over deze zaak werd niet beantwoord. In onze rubriek ‘Standpunt’ vragen wij u of de KVNW er goed aan doet om de campagne WIM niet meer prominent te promoten en daarmee te zwichten voor het advies om geen wijn te drinken. Geef u reactie: klik hier. of op onze sociale media pagina’s.

Reactie voorzitter WIM-commissie:

Geachte heer Rook, beste Jan,

 Dank voor je interesse in onze Wim-campagne! Het klopt alleen niet dat onze Wim-campagne ter ziele zou zijn. Het tegendeel is gelukkig waar. Ik informeer je graag hierover.

 Wat hebben we vorig jaar gedaan?
In je artikel op wijnplein refereer je aan de lancering van onze campagne op 8 oktober jl. Dit was inderdaad een feestelijke bijeenkomst in Nieuwspoort te Den Haag die de start markeerde van onze gezamenlijke campagne. In de maanden daarvoor heeft de KVNW, in samenwerking met een professioneel bureau, het character Wim ontwikkeld, onderzoek gedaan naar de Nederlandse (wijn)consument en diverse communicatiemiddelen ontworpen (zoals banners voor op websites). Tevens heeft de KVNW zich aangesloten bij het internationale platform Wine in Moderation.eu. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat in 2015 de basis is gelegd voor de campagne.

Maar daarmee zijn we er niet. De communicatiemiddelen kunnen gebruikt worden door zowel onze eigen leden als door officiële mediakanalen. Om dat te realiseren hebben wij, zoals ook gemeld tijdens de startbijeenkomst, gekozen voor een geleidelijke invoering oftewel de “sneeuwbal-strategie” met een meerjarenplan. Gelet op ons (beperkte) budget en de structuur van onze sector is er dus niet gekozen voor een “big-bang strategie”.

 Een aantal pioniers binnen de KVNW (plusminus 15 bedrijven) is sindsdien druk bezig met het implementeren van de campagne. Dat betekent dat ze Wim bijvoorbeeld laten afdrukken op proefnotities, op hun website plaatsen of een roll-up banner plaatsen tijdens bijeenkomsten. Zo verkennen zij de mogelijkheden van de campagne! Inmiddels zijn er naar schatting 60 (!) bedrijven binnen de sector die op één of andere wijze iets met Wim doen. Ik zou je daar prachtige voorbeelden van kunnen geven, indien gewenst.

 Wat doen we nu in Q1 en Q2 2016?

In de eerste helft van 2016 heeft de KVNW zich, in lijn met bovenstaande, gericht op het verder enthousiasmeren en informeren van de eigen leden over de campagne. Vrijwel tijdens alle vergaderingen van de KVNW wordt daarom een update gegeven over de stand van zaken. Ook gaat de KVNW in gesprek (1:1) met leden en niet-leden (waaronder wijnschrijvers) die nut en noodzaak van de campagne niet direct inzien.

 Het recente advies van de Gezondheidsraad maakt nog eens duidelijk dat het ontzettend belangrijk is dat de wijnsector zich inzet voor verantwoorde wijnconsumptie (“geniet van wijn, maar drink met mate”). Alcoholhoudende dranken lijken de “wind tegen” te hebben in deze tijd doordat beleidsmakers focussen op de mogelijke gezondheidsrisico’s. Een inspirerend appèl vanuit de wijnsector om vooral te genieten op een verantwoorde wijze (de Wim-campagne geeft tips over hoe je dat doet) kan inderdaad “de wind uit de zeilen” nemen.  Overigens wijs ik je er graag op dat het advies, mede als gevolg van de reactie vanuit de alcoholsector is genuanceerd op de website van de Gezondheidsraad. Als wijnsector trekken we in dit dossier gelijk op met de bier- en gedistilleerd branche en fungeert STIVA als woordvoerder.

 Als KVNW sluiten we onze ogen niet voor potentiële bedreigingen voor de sector. Ik hoef daar in dit verband niet over uit te wijden, maar er zijn landen (om ons heen) die vergaande maatregelen nemen op het gebied van bijvoorbeeld alcoholreclame of de beperking van verkooppunten. De Wim-campagne is niet het antwoord van de sector op deze ontwikkelingen maar maakt deel uit van een breed beleid op MVO-gebied.

De Wim-campagne is er primair om consumenten te stimuleren om op een verantwoorde wijze te genieten van ons prachtige product! Niet omdat dit moet vanuit “Den Haag” of omdat we bang zijn, maar omdat wij het beste voor hebben met onze consument.

 Subsidie?

Er is geen sprake van een subsidie of iets dergelijks. De Wim-campagne wordt gefinancierd door de wijnsector (lees: de leden van de KVNW) zelf.

 Ten slotte

Wij waarderen het zeer dat ook jij onze inspanningen op de voet volgt. Er zijn gelukkig meer verschillende wijnschrijvers die dat doen en met enige regelmaat een positief artikel plaatsen. Het moge duidelijk zijn dat het onze campagne versterkt als er zoveel als mogelijk met één mond gesproken wordt. Wij houden daarom ook graag met jou contact. Mocht je meer informatie willen over de Wim-campagne dan verstrekken wij dat graag.

 Met vriendelijke groet,

 Janetta Wanders
voorzitter Wim-Commissie

Reacties