Anton Bongers de nieuwe eigenaar van Jean Arnaud

Anton Bongers (66) nam eind vorig jaar de bekende Tilburgse importeur Jean Arnaud over. De toenmalige eigenaar en bekende persoonlijkheid in de Nederlandse wijnhandel Joop van de Kant had zijn zoon Jean-Marc in de zaak gebracht, maar de algemene leiding heeft zijn zoon nooit gehad. Jean-Marc voelde zich toch niet erg thuis bij Jean Arnaud en Joop moest met lede ogen aanzien dat de Gastrovino als groep van wijn – en delicatessenwinkels met de importeur brak. Ook de horeca werd wellicht door de gevolgen van de crisis afgestoten. Joop van de Kant nam een adviseur in de armen om uit te zoeken of er een geschikte overnamekandidaat voor Jean Arnaud te vinden was.

Unique Holland

Anton Bongers, eigenaar van Unique Holland werd benaderd en had wel oren naar een overname. De van huis uit afgestudeerde landbouwingenieur nam in de jaren zeventig een Henri Bloem Vinotheek in 2016bloemeindhovenEindhoven over, een wijnhandel waar zijn vrouw toen al voor werkte. De Vinotheken groeiden als kool en vanwege de schaalvergroting moest de organisatie van de inkoop beter worden opgezet. Daartoe werd Unique Holland door Bongers opgericht die de inkoop en organisatorische taken voor de Bloem’s Vinotheken overnam. Bongers werkte aanvankelijk voor de groep in de avonduren. Hij kan hilarische verhalen vertellen als onderzoeker in Amerikaanse overheidsdienst. De werkdruk voor Henri Bloem’s vinotheken werd steeds groter voor Unique Holland en hij nam ontslag als en richtte zich volledig op Unique Holland.

Overname Jean Arnaud

Na onderhandelingen over de overname kocht Bongers Jean Arnaud. Gevraagd naar de toegevoegde waarde van de aankoop merkt hij op, dat Unique Holland exclusief voor Bloem’s Vinotheken blijft werken. De portfolio van beide bedrijven blijven gescheiden hoewel doublures langzaam moeten worden afgebouwd. Interessant is ook, dat de meer ‘algemene wijnen’ (die niet exclusief voor Henri Bloem zijn) nu ook door Jean Arnaud kunnen worden verkocht. Zo werkt Henri Bloem veel met voorinschrijvingen van bekende bordeauxwijnen. Die kunnen nu ook door Jean Arnaud worden verkocht. De vinotheken liepen nog wel eens vast bij de inkoop van wijnen uit overzeese gebieden omdat die alleen per container worden geleverd. Met de schaalvergroting kan nu beter worden ingespeeld op de behoefte. De Horeca van Jean Arnoud zal door Levert & Schudel in Amsterdam beleverd gaan worden. De overeenkomst die met Walraven & Sax over de belevering van de Horeca is beëindigd.

Eén kantoor2016logojeanarnaud

Het kantoor van Unique Holland in Eindhoven wordt met de vier medewerkers naar Jean Arnaud verplaatst. Het is wel even wennen voor Bongers, omdat Jean Arnaud ook in het supermarktkanaal actief is. Bongers: ”Wij gaan als eerste voor kwaliteit en dan de prijs. Bij de supermarkten komt meestal de prijs op de eerste plaats aangezien de concurrentie hier het grootst is. ”Bij onze selectie van wijnen bij Henri Bloem’s gaan we uit van een hoog ‘lekkerheidsgehalte’. De prijzen van Henri Bloem zeer zijn stabiel. In het segment van vijf euro leveren we vooral kwaliteit. De markt krimpt, maar we realiseren een groei van 5-10%.  We zijn ook actief op internet. De franchisenemers hebben ieder een eigen afgebakend gebied volgens de Cebuco-indeling.

Groter bedrijf

Hoe voelt het als CEO van een groter bedrijf? Bongers: ”Het heeft voor- en nadelen. De directe contacten 2016jakantoormet leveranciers moet ik nu aan onze inkopers overlaten. Dat is even wennen. In een klein bedrijf kun je ook de zaken snel regelen. In Tilburg ben ik meer tijd kwijt aan besprekingen en moet ik meer delegeren. Dat is inherent aan de schaalvergroting. We hopen binnenkort de computersystemen van Unique Holland en Jean Arnaud op elkaar af te stemmen en begin volgend jaar zal de verhuizing van Unique Holland een feit zijn.

Websites:

Henri Bloem: http://www.henribloem.nl

Jean Arnaud: http://www.jeanarnaud.com

Reacties