Wijnacademie heeft nieuw bestuur

Bericht: “De Wijnacademie is verheugd te kunnen melden dat de dit jaar ingezette bestuursveranderingen zijn afgerond. Door wijziging van de statuten van de Stichting Wijnacademie is de paritaire vertegenwoordiging afgeschaft, waardoor nieuwe bestuursleden benoemd kunnen worden met affiniteit met de wijnbranche, horeca en het wijnonderwijs. De aftredende bestuursleden Peter van Houtert en Hans de Keijzer zijn bedankt voor hun inzet en hebben een belangrijke rol gespeeld in het verwezenlijken van de vernieuwingen.

Vanaf 1 november is Frank Jacobs benoemd tot voorzitter van de Wijnacademie. Om geen dubbelfuncties te bekleden heeft Frank afscheid genomen van het SDEN bestuur. Daarnaast zijn Joep Speet (wijninkoper met onderwijsachtergrond), Simonette Lock (onderwijs) en Heleen Boom (horeca) toegetreden. Anton van Balveren (detailhandel) zal binnen het bestuur de functie van secretaris/ penningmeester bekleden.

De dagelijkse leiding ligt in handen van het managementteam bestaand uit opleidingsmanager Klazien Vermeer en bestuursmanager Gerhard Horstink a.i.”. Website: klik hier 

Reacties