KVNW furieus om plan accijnsverhoging wijn

Gisteren, op Prinsjesdag, zijn de fiscale maatregelen voor 2017 gepresenteerd. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) is verheugd met de voorgestelde verlaging van de accijns op mousserende wijn maar vindt de verhoging van het tarief voor stille wijn onaanvaardbaar. Het kabinet stelt voor om dit tarief met ruim 3,5% te verhogen naar (afgerond) 0,69 euro per fles.

Verheugd

Na een jarenlange lobby voor afschaffing van de “bubbeltax” is in 2013 besloten dit accijnstarief gelijk te trekken met het tarief voor stille wijn. Nadat de maatregel voor 4 jaar was uitgesteld, wordt vanaf 1 januari 2017 eindelijk alsnog afscheid genomen van deze luxebelasting.

Onjuiste redenering

Het kabinet stelt in de toelichting op de voorgestelde maatregel dat er budgettaire neutraliteit wordt nagestreefd en dat daarom ter compensatie van de verlaging van de accijns op mousserende wijn, de accijns op stille wijn moet worden verhoogd. De voorzitter van de KVNW, Peter van Houtert, reageert echter furieus: “De redenering van het Kabinet is pertinent onjuist. In 2013 is de accijns op stille wijn al extra verhoogd om de harmonisering te betalen. Toen de afschaffing van de bubbeltax niet doorging bleef wel deze extra verhoging in stand. We hebben als wijnsector dus al betaald voor de afschaffing en men wil ons deze rekening nu nogmaals presenteren.”

Onaanvaardbaar

De KVNW vindt de voorgestelde verhoging dan ook onaanvaardbaar en zal de Tweede Kamer vragen de accijnsverhoging terug te draaien.

Reacties