Generation Sober

Meiniger ‘s Wine Business heeft (in het Engels) een uitgebreid artikel met de kop ‘Great debate: Is wine heading for tough times? YES’ online gepubliceerd waarin staat dat de wijnsector op weg is om het sociaal contract te verliezen.

Enkele belangwekkende conclusies:

Vooral de gevolgen (zelfs bij lage consumptie) van alcohol voor borstkanker wordt wetenschappelijk steeds duidelijker. Vooral tussen 16 en 24 jaar neemt het niet-consumeren van alcohol sterk toe. Ze noemen de millennials de ‘Generation Sober’. De opkomst van cannabisproducten zet de verkoop van wijn verder onderdruk terwijl de toegang tot de markt van nieuwe kleine bedrijven steeds moeilijker wordt. Wijn heeft ten opzichte van andere alcoholische dranken een sfeer van gezonder te zijn in vergelijking met andere alcoholische dranken. Dit zal steeds verder onder druk komen te staan. Wat kunnen we doen? In eerste instantie de bedreiging serieus nemen. In de communicatie van wijn niet de nadruk op de gezondheid bevorderende aspecten leggen. Wijn is het product van cultuur, geschiedenis en familietradities. Wijn is authentiek. Wat wijn niet is? Het is geen medicijn of toverdrank. Als we dit niet beseffen dan zitten we in de problemen. Lees het artikel: klik hier. 

Reacties