Column: ‘Gevaarlijk op etiket ‘Mouton’?

De ‘heisa’ over ‘Dry January’ is nog niet gestopt, of de volgende anti-alcohol actie staat voor de deur.
Op de televisie werd in een programma (na het nieuws van 18.00 uur) een item over etikettering van alcoholische dranken gesproken. Ook de wijn zou aan de verplichting (naast de ingrediëntenverklaring) voor de vermelding ‘gevaar voor de gezondheid’ moeten voldoen. Als voorbeeld werd de wetgeving in Ierland ter sprake gebracht. De in beeld gebrachte Italiaanse producent vindt een dergelijke vermelding een aanslag op de Italiaanse wijnsector.
Het merkwaardige is dat brouwerijen buiten schot blijven. De bierlobby zou bijvoorbeeld met tankbier niet weten hoe aan de richtlijn kan worden voldaan.
De Britse staatsman Winston Churchill had geen moeite met een stevig glas wijn. Hij dronk uit magnums dagelijks champagne, het equivalent van twee flessen met Pol Roger Champagne. Hij werd 91 jaar, zijn lijfspreuk was: “In defeat we need it; in victory we deserve it”

Jan Rook

Reacties