Column : Circle of Young Dutch Wine Writers

Het overlijden van de bekende wijnschrijver Gert Crum, heeft Ronald de Groot ertoe gebracht een overpeinzing te schrijven met als kop ‘De laatste der Mohikanen’.
Hij schrijft dat de economische situatie in de wijnsector resulteert in minder werk voor broodschrijvers. Al eerder vernam ik van de inmiddels overleden John Bindels, dat hij van Gert Crum hoorde dat het geld verdienen aan wijnschrijven een niet lucratieve bezigheid is geworden.
Gelukkig – zo stelt de Groot- hebben wij een magazine waar adverteerders voor promotie betalen.

Drie zaken vielen mij op:

1) De Groot houdt krampachtig vast aan papier. Hij heeft nog steeds niet door, dat internet belangrijk is.
2) Met de kop ‘De laatste der Mohikanen’ refereert hij aan het overlijden van drie bekende wijnschrijvers RvH, John Bindels en nu ook Gert Crum alsof deze drie onvervangbaar zouden zijn.
3) De Groot schrijft dat hij veel ingezonden stukken krijgt die hij niet publiceert.

Bovenstaand vraagt om een stevig antwoord. Beseft de hoofdredacteur niet dat de papieren publicaties terrein verliezen en dat de ‘corebusiness’ op internet ligt? De ‘Laatste der Mohikanen’ roept een sfeer op dat er daarna niets meer is. Dat is egocentrisch denken van de oude garde met veel aandacht voor gedetailleerde analyses. De behoefte van de wijnliefhebber/professional vraagt niet om technisch ‘gegraaf’, maar om beleving.

Dit brengt mij tot de conclusie dat aanstormende, jonge schrijvers geen kans krijgen. Geef die oude garde een koekje van eigen deeg en laat ze denken dat het op de oude manier wel goed komt.

Deze sector vraagt om enthousiast jong talent die niet door de grijze ouderen in hun gesloten bolwerk wordt lastig gevallen. De uitspraak ‘De Laatste der Mohikanen’ toont het eenzijdige beeld van ouderen die het aanwezige jonge talent geen kans wil geven. Mijn voorstel van een ‘Circle van Dutch Young Wine Writers moet daar verandering in brengen om de huidige Status Quo op te heffen.

Website Circle of Wine Writers: klik hier

Jan Rook
27 jaar online met wijn

Reacties