Alcohol en sigaretten duurder

De accijnzen op alcohol en sigaretten worden per 1 januari 2024 verhoogd. Met de inkomsten daarvan wil het kabinet volgend jaar de koopkracht van alle burgers wat opkrikken en armoede te lijf gaan. Op de begroting van 2024 was er nog een gat van 300 miljoen dat nu gedekt wordt door rokers en drinkers extra te belasten. De maatregelen leveren de schatkist jaarlijks 100 miljoen extra op.

Reacties