AI in wijnhandel en gastronomie

Om AI te begrijpen moet een onderscheid gemaakt worden tussen “sterke AI” en “zwakke AI”.Sterke AI houdt zich bezig met onderzoek met betrekking tot het creëren van een computer of software die echt kan redeneren en problemen oplossen, en die wellicht zelfbewustzijn zou hebben; hiervan zijn weer twee subtypen te onderscheiden, namelijk de mens-gelijke AI, een computer die redeneert en denkt als een mens, en de niet-mens-gelijke AI.
In een bestand is (in het Engels) een interessante opsomming van categorieën met uitleg waarin de toepassingen in de gastronomie en wijnproductie en bereiding worden toegelicht.
Lees de toepassingen: klik hier

Reacties